niedziela, 21 lutego 2010Dzisiaj przedstawiam ostatnią grafikę z cyklu prac dyplomowych, która obrazuje buciki o których wspominałam wcześniej - chopine.

Today I present the latest image from the cycle of graduate work, which illustrates the shoes that i mentioned earlier - chopine.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz